Algemene informatie

GGG is opgericht in 2006 om activiteiten voor personeelsbeleid en personeelsontwikkeling te organiseren en te verspreiden. De ontwikkelingsfasen in het beroep vragen om specifieke aandacht en activiteiten.

opsommingsteken startfase, gericht op opleiding, competenties en stabiliteit 20-25
opsommingsteken groeifase, waarin uitbouw van het beroep plaats vindt: ervaring, ontwikkeling 25-35
opsommingsteken fase van uitdaging: nieuwe initiatieven, extra taken, aanpak van twijfels 35-50
opsommingsteken fase van afronding: oogst en overdracht, coaching van starters 50-65

Deze fasen zijn gekoppeld aan leeftijd, maar soms kan de startfase in een nieuw beroep later, bijvoorbeeld in de fase van de uitdaging, optreden.

Kenmerk fasen 
Elke fase heeft eigen kenmerken en kansen, vraagt specifieke scholing, coaching en training op maat, naar behoefte als antwoord op de wensen en mogelijkheden en op kansen en knelpunten per leeftijdsfase.