Inleiding: professionaliseren in praktijken

Professionaliseren Inleiding

Professionaliseren als persoonlijke vormgeving van het beroep van docent en voldoen aan de eisen van professionaliteit zijn twee verschillende processen. Voordat concept en praktijk, of theorie en praktijk elkaar doordirngen, zijn veel stappen nodig. Deze wisselstroom vormtĀ het thema.


Reacties zijn gesloten.