Wat doen wij?

Werken, ontwikkelen en leren, op basis van specifieke wensen vanuit de eigen actuele levensfase zorgt voor optimale inzet van werknemers. Ervaring en kennis die per fase is verworven laten groei zien. Afstemming per fase versterkt de groei en voorkomt vernietiging van kennis en vaardigheden bij oudere werknemers.

GGG verzorgt trainingen, workshops, coaching, advisering en onderzoek: wetenschappelijke rapportages

Het centrum GGG

  • neemt initiatieven,
  • organiseert studieconferenties,
  • neemt deel aan de wetenschappelijke discussie en aan maatschappelijke meningsvorming bij leeftijdbewust personeelsbeleid
  • draagt bij aan de volledige benutting van het enorme reservoir aan kennis, inzicht en vaardigheden dat binnen de beroepen gespreid ligt.

Het centrum GGG streeft naar opheffing van leeftijdisolatie, interactiviteit en afstemming van
leeftijdspecifieke inzichten en kennis.
Het centrum werkt aan behoud van verworven (vak)kennis en vaardigheden bij werknemers in elke fase.
Het centrum GGG roept ieder op aan dit dynamisch proces deel te nemen.
Groei en ontwikkeling, voor en door elkaar, voor en door uzelf.