Onderzoek

Praktijkgericht Onderzoek:
  • Verslaglegging, evaluaties en analyses van trainingen, workshops.
  • Trainingsmanuals: modellen, uitvoering, verbetering en variaties
  • Best practices bij beroepen; voorbeelden om na te volgen.
Onderbouwend Onderzoek:
  • Analyses en beschrijvingen per leeftijdfase; kansen en knelpunten
  • Toetsing van mogelijke praktijken.
  • Kennis verzamelen en integreren in training en personeelsontwikkeling.
Theoretisch Onderzoek:
  • Onderwijskundige, maatschappelijke en culturele reflecties op fasespecifieke en leeftijdbewust personeelssturing en –ontwikkeling, en de ermee samenhangende dynamiek.
  • Funderende kennis en inzicht verzamelen.