Trainingen en workshops

De trainingen zijn aan ontwikkelingsfasen gekoppeld. Per fase wordt informatie gegeven. Elke training wordt op maat gemaakt, per school, instelling of onderneming, per doelgroep en ontwikkelingsfase, en verdiept door individuele intake van cursisten.

De Fasen zijn:

Startfase

 • Oriënterende workshop
 • Startende docenten op school: reflectie op kansen, kennis, knelpunten
 • Varianten van trainingen
 • Versterking competentieprofiel starters
 • Intervisie en collegiale coaching
 • Coaches voor individuele startende docenten
 • Workshops voor management: omgaan en versterken van de starters
 • Individuele coaching

Opbouwfase

 • Oriënterende workshop
 • Begeleide intervisie: werkterreinen, groei, afspraken functioneringsgesprekken
 • Collegiale consultatie en coaching op werkproblemen en werkmogelijkheden
 • Opleiding intervisoren
 • Versterking competentieprofiel na de start: doelen en zoekrichtingen
 • Coaches voor individuele docenten
 • Workshops voor management: omgaan en versterken opbouwfase docenten; taakvariatie en taakreflectie
 • Individuele coaching

Uitdagingsfase

 • Oriënterende workshop
 • Bezinningsworkshops: inventarisatie van wensen, verlangens, mogelijkheden en belemmeringen
 • Coaching: vaststellen en uitvoeren aanpakplannen van beroeps- en taak herorientatie
 • Collegiale consultatie en coaching bij werkproblemen en werkmogelijkheden
 • Coaches voor individuele docenten: hulp bij hobbels
 • Workshops voor management: steun verlenen bij uitdaging docenten; taakverandering, taakverrijking en taakreflectie
 • Opleiden: coaches, intervisoren
 • Individuele coaching

Afrondingsfase

 • Oriënterende workshop
 • Bezinningsworkshops: inventarisatie van wensen, verlangens, mogelijkheden en belemmeringen in de afrondende beroepsfase
 • Training vaardigheden; bijvoorbeeld coachingsvaardigheden, communicatievaardigheden
 • Collegiale consultatie en coaching bij problemen en mogelijkheden in de oogstfase
 • Coaches voor individuele docenten: hulp bij hobbels, twijfels, aanpak overdracht
 • Workshops voor management: steun verlenen bij seniordocenten in afronding; taakverandering, taakverrijking en taakreflectie
 • Individuele coaching

Een overzicht van cursusbeschrijvingen treft u aan onder publicaties.